உள்ளங்களை வெல்வோம்! – தொடர் 1
உள்ளங்களை வெல்வோம்! – தொடர் 1

உள்ளங்களை வெல்வோம்!

நாம் ஒவ்வொருவரும் பிறர் நம்மை மதிக்க வேண்டும்நேசிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம்இந்த விருப்பம் சரியானதேநம்மை நேசிப்பவர்கள் இருப்பது நமக்கு நன்மையானதாகும்நான் நன்மை என்று கூறுவது உலக நன்மைமறுமை நன்மை இரண்டையும்தான்.உலக நன்மை என்பது தேவைகளை நிறைவேற்றித் தருவதுநெருக்கடிகளின் போது துணை நிற்பதுமறுமை நன்மை என்பது நாம் மறக்கும் இறைக்கடமைகளை நினவூட்டுவதுமார்க்கத்தை நிலைநாட்டுவதில் ஒத்துழைப்பதுநாம் வாழும் போதும் மரணித்த பின்பும் நமக்காக அவர்கள் பிரார்த்திப்பது.

Read More →
சலஃப், சலஃபி சரியான புரிதல். தொடர்- 2
சலஃப், சலஃபி சரியான புரிதல். தொடர்- 2

சலஃப், சலஃபி சரியான புரிதல். தொடர்- 2

சலஃப் என்ற வார்த்தைக்கு ‘முன்னோர்’ என்பது பொருள். இது ‘அஸ்ஸலஃபுஸ் ஸாலிஹ்’ நல்ல முன்னோர் என்பதின் சுருக்கமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ‘சலஃபி’ என்ற வார்த்தைக்கு முன்னோரைச் சார்ந்தவர் என்பது பொருளாகும். அதாவது நல்ல முன்னோரின் வழியில் நடப்பவர் என்பது இதன் கருத்தாகும்.Read More →
தோன்றின் எடுப்போடு தோன்றுக! – உள்ளங்களை வெல்வோம்! – தொடர் 4
தோன்றின் எடுப்போடு தோன்றுக! – உள்ளங்களை வெல்வோம்! – தொடர் 4

தோன்றின் எடுப்போடு தோன்றுக!

மக்கள் மனங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி அவர்களின் பிரியத்தை பெறுவதற்கான வழிமுறைகளை இத்தொடரில் பார்த்து வருகிறோம்முந்தைய தொடர்களில் புன்னகைஅன்பளிப்பு வழங்குதல்பிறர் பேசுவதை கவனத்துடன் செவியேற்றல் ஆகியவை பிறரின் நேசத்தை அடைவதற்கு அவசியமான வழிமுறைகளாக அமைந்திருப்பதைக் குறித்து பார்த்துள்ளோம்.

Read More →
குற்றவாளிக் கூண்டில் முஸ்லிம்கள் – தொடர்- 2 !
குற்றவாளிக் கூண்டில் முஸ்லிம்கள் – தொடர்- 2 !

இந்த தொடரின் முதல் பகுதியில் இந்த இந்திய நாட்டின் பூர்வீக மதத்தை விட்டு விட்டு வெளிநாட்டில் தோன்றிய மதத்தை பின்பற்றுகிறார்கள் என்று முஸ்லிம்கள் மீது சுமத்தப்படும் குற்றச்சாட்டுக்கான மறுப்பையும் விளக்கத்தையும் பார்த்தோம்.இந்த இரண்டாம் பகுதியில் நம்மீது சுமத்தப்படும் மற்றொரு குற்றச்சாட்டையும் அதற்கான மறுப்பையும் விளக்கத்தையும் பார்ப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ்

Read More →
உள்ளங்களை வெல்வோம் – 5
உள்ளங்களை வெல்வோம் – 5

மனித மனங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி அவர்களின் அன்பையும் பிரியத்தையும் அடைவதற்கான வழிகளை குறித்து இந்த தொடரில் பார்த்து வருகிறோம். 

பிறருடைய தேவையை அறிந்து அதை நிறைவேற்றிக் கொடுப்பதும் உள்ளங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வழிகளில் ஒன்றாகும். ஒருவர் தனது தேவையை நம்மிடம் எடுத்துச் சொன்னதும் எந்த அளவு நாம் அவருக்கு நிறைவு செய்ய வேண்டும்.

Read More →
குற்றவாளிக் கூண்டில் முஸ்லிம்கள் – 3
குற்றவாளிக் கூண்டில் முஸ்லிம்கள் – 3

அந்நிய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுகிறீர்கள் 
முஸ்லிம்கள் மீது முஸ்லிகளை எதிர்ப்பவர்களால் வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கான பதில்களையும் விளக்கங்களையும் இந்தத் தொடரில் பார்த்து வருகிறோம்முந்தைய இரு தொடர்களில், “அந்நிய தேச மதத்தை பின்பற்றுகிறீர்கள்” “அந்நிய தேச மத வழிகாட்டியை பின்பற்றுகிறீர்கள்” என்ற இரு குற்றச்சாட்டுகளுக்கான மறுப்பையும் விளக்கத்தையும் பார்த்தோம்

Read More →
குற்றவாளிக் கூண்டில் முஸ்லிம்கள் - தொடர்- 1 !
குற்றவாளிக் கூண்டில் முஸ்லிம்கள் - தொடர்- 1 !

அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்பாளனுமாகிய இறைவனின் திருப்பெயரால்….

குற்றவாளிக் கூண்டில் முஸ்லிம்கள்…!

நமது இந்தியாவில் முஸ்லிம்கள் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் கூறப்படுகின்றனஅந்த குற்றச்சாட்டுக்களை பல நல்ல மக்களும் சரியானவை என்று நம்புகிறார்கள்அதனால்தான் முஸ்லிம்கள் எதிரிகளால் கடுமையாக தாக்கப்படும் போது பிற மதத்தை சேர்ந்த நல்ல மக்களும் முஸ்லிம்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு முன்வருவதில்லை.எனவே குற்றம் சாட்டுபவர்களும் அதனை நம்பக்கூடியவர்களும் தெளிவு பெறுவதற்காக குற்றச்சாட்டுக்களுக்கான பதிலையும் சரியான விளக்கத்தையும் இங்கு பதிவு செய்கிறோம்.

குற்றச்சாட்டு : 1 

Read More →
உணர்வுக்கு செவி கொடுங்கள் – உள்ளங்களை வெல்வோம்! – தொடர் 3
உணர்வுக்கு செவி கொடுங்கள் – உள்ளங்களை வெல்வோம்! – தொடர் 3

கவனித்துக் கொள்! மனித மனங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி அவர்களின் பிரியத்தை அடைவதற்கான வழிகள் குறித்து இத்தொடரில் பார்த்து வருகிறோம். அவற்றில் மூன்றாவது, பிறரிடம் பேசும் போது அவர்கள் பேசுவதை காது தாழ்த்தியும், கவனத்துடனும் கேட்பது. அத்துடன் அவர்கள் பேசும் செய்தியை இடையில் துண்டித்து விடாமல் அவர்களை முழுமையாக பேச விட வேண்டும்.

Read More →