கேள்வி:

கேள்வி10: கர்ப்பமுற்றிருக்கும் பெண்ணும், பாலூட்டும் பெண்ணும் ரமலானில் நோன்பு நோற்க முடியாவிட்டால் அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

Answer by admin On May 15, 2020

பதில்:

http://ahlulislam.net/nd?nid=60&ahlulislam

உங்கள் கேள்விகளை ( ? ) இங்கே கேட்க்கலாம்.